YASAL UYARI / PRIVACY POLICY
only available in Turkish

Bu sitenin sahibi Yük. Müh. Nihat Kagnici Sanayi Müsavirligi ve Mümessilligi'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır. www.KAGNICI.com.TR sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Yük. Müh. Nihat Kagnici Sanayi Müsavirligi ve Mümessilligiönceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Burada mevcut olan bilgiler Yük. Müh. Nihat Kagnici Sanayi Müsavirligi ve Mümessilligi önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revize de gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Yük. Müh. Nihat Kagnici Sanayi Müsavirligi ve Mümessilligi'Ne hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Yük. Müh. Nihat Kagnici Sanayi Müsavirligi ve Mümessilligi hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

E-mail: KAGNICI@KAGNICI.COM.TR